คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่มีอำนาจในการช่วยเหลือยูเครน แต่มันทำงานตามที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันสงครามโลกครั้งที่สาม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ประธานาธิบดียูเครนที่ปวด […]